På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Platser på tomten och i staden som kan göras grönare

Granskad:

De stora tillskotten till ekosystemtjänster kan göras i redan befintlig grönska och på befintliga platser i staden. I denna del kommer gröna lösningar inom tre områden att behandlas: på tomter, på hårdgjorda ytor och på byggnader.

Den befintliga grönstrukturen är central för ekosystemtjänster i urbana miljöer. I takt med att vi kommer att behöva fler ekosystemtjänster är det därför angeläget att stärka grönstrukturen genom att utveckla den och genom att skapa ny grönska. Genom att minska de hårdgjorda ytorna förbättras förutsättningarna för ekosystemen i staden och fler ekosystemtjänster kan levereras. Åtgärder som stödjer den befintliga vegetationen är ofta kostnadseffektiva och ger relativt säkra resultat.

Den här delen riktar sig till dig som ska planera, projektera eller omforma gröna lösningar eller befintlig bebyggelse. Här ger vi information om vad man behöver tänka på och ger exempel på olika lösningar som kan göras för att bevara, utveckla och skapa ekosystemtjänster på:

  • tomter
  • hårdgjorda ytor
  • byggnader

Kunskap om växter och deras livsmiljö blir avgörande eftersom de är en av de grundläggande byggstenarna i ekosystemen. Kunskap om hur växter fungerar i stadsmiljön är väsentlig för att medvetna val ska kunna göras vid omplanteringar och ombyggnad av utemiljön. Det som är lättast att förändra i en växtbädd är jordens egenskaper. Temperatur, solinstrålning och vindriktningar är oftast svårare och mer kostsamma att förändra.

Ta vara på potentialen hos befintlig vegetation

I dagsläget sparas den befintliga vegetationen i liten utsträckning när ny bebyggelse planeras och byggs. Men befintlig vegetation som fungerar, växer och mår bra är anpassad till platsen och är därför ett säkert val för att få en fungerande grönyta. En väl etablerad vegetation återhämtar sig mycket snabbare efter en störning än en som har flyttats eller nyetablerats. Den befintliga vegetationen kan leverera ekosystemtjänster hela tiden och kan dessutom användas som bas eller för att göra välgrundade växtval för en nyplantering.

Undvik skador på befintlig vegetation

Troligen överskattas växternas förmåga till återhämtning grovt av människor i allmänhet. Eftersom växter har en stor förmåga att lagra och omfördela sina resurser kan en skada upptäckas långt efter att en skada skett. Byggmaterial lagras på vegetationsytor och de används för att köra på vilket leder till kostnader för återställning. Vid byggnation borde återställningen av hela den yta som använts räknas in i kostnaderna. En kompakteringsskada i en gräsyta blir inte synlig förrän tidigast nästkommande säsong. På ännu mer långlivade växter syns skador än senare och ingen kan härleda skadan till en specifik åtgärd.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen