På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Naturens betydelse för klimatanpassning

Granskad: 

Klimatförändringarna påverkar redan idag den byggda miljön genom ökad nederbörd, skyfall, stigande havsnivåer, värmeböljor och långvarig torka. Parker, grönområden och det omgivande landskapet kan spela en avgörande roll för att minska risken för översvämning, ras, skred och erosion samt lindra effekten av värmeböljor. På den här sidan hittar du argument för naturens betydelse för klimatanpassning med länkar till fördjupningar.

I den byggda miljön kan gröna tak och bostadsgårdar, parker, grönområden, vattendrag, våtmarker och det omgivande landskapet spela en avgörande roll för klimatanpassningen genom att:

  • reglera vattenflöden, infiltrera och fördröja vatten, och därmed minska risken för översvämning,
  • träd och buskar kan stabilisera mark och minska risken för ras och skred,
  • ge skugga och sänka temperaturen vid värmeböljor.
Naturens betydelse
Naturens betydelse för klimatanpassning. 1. Gröna ytor som parker, grönområden och gröna tak kan reglera, infiltrera och fördröja vatten och minskar därmed risken för översvämningar. 2. Träd och annan vegetation stabiliserar mark och minskar risken för erosion. 3. Träd, vegetation och vatten sänker temperaturen och modererar lokal-klimatet. Illustration: Altefur Development
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen