På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ekosystemtjänster vid lov

Granskad: 

Prövning av förhandsbesked, bygglov och marklov är också viktiga moment för att säkerställa hänsyn till ekosystemtjänster. Vid prövningen ska hänsyn alltid tas till platsens natur- och kulturvärden samt stads- och landskapsbild, vilka kan ha stor betydelse för ekosystemtjänster. På den här sidan med undersidor berättar vi hur ekosystemtjänster kan beaktas vid förhandsbesked, bygglovsprövning inom respektive utom detaljplan samt om marklov.

En åtgärd som kräver bygglov eller marklov prövas olika beroende på om åtgärden ska vidtas inom eller utanför ett område som omfattas av en detaljplan. Inom detaljplanelagt område ska hänsyn till allmänna intressen enligt 2 kap. PBL till stor del redan vara prövat. Utanför detaljplanelagt område gäller att en åtgärd som kräver bygglov alltid ska prövas mot 2 kap. och 8 kap. PBL där flera allmänna intressen och krav anges. Flera av dessa är också förutsättningar för ekosystemtjänster.

Läs mer om ekosystemtjänster och allmänna intressen här

Läs mer om krav som ska beaktas vid bygglov här

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen