På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ekosystemtjänster vid ändring av byggnad

Arbetsprocessen vid en ändring av byggnad omfattar ofta i princip samma skeden som för nybyggnad. Men arbetet sker på en redan bebyggd plats, som vanligtvis redan har en tomt. Ändringen av byggnaden kan ge ett tillfälle att utveckla ekosystemtjänster eller att komplettera med nya ekosystemtjänster.

Samma metod som för nybyggnation kan användas

Ändring av en byggnad är en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. I begreppet ändring ingår bland annat ändrad användning, tillbyggnad och ombyggnad. En tillbyggnad är en åtgärd som ökar byggnadens volym. En ombyggnad är en ändring som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsningsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.

Både vid nybyggnad och vid ändring av byggnad kan byggandet i civilrättslig mening sägas omfatta skedena förstudie, programskede, projektering, produktion och uppföljning.

Arbetet med ändring av byggnad kan vara ett bra tillfälle att utveckla befintlig grönska och att skapa nya ekosystemtjänster. Om taket eller fasaden ska byggas om, kan det finnas möjlighet att använda gröna lösningar för detta. Likaså om man i samband med ändringen vill öka lokalt omhändertagande av dagvatten, genom att till exempel ersätta de gamla nedgrävda avledningsrören med öppna svackdiken.
Här kan du läsa mer om gröna lösningar i praktiken
Här kan du läsa mer om platser på tomten som kan göras grönare

Metoden som föreslås för nybyggnad kan också användas för ändring av byggnad, men varje byggherre behöver välja vilka delar i metoden som är relevanta för sitt projekt.

Här kan du läsa mer om ändring av byggnad

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej