På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Genomför drift

Detta steg omfattar det praktiska utförandet av driftsåtgärder på platsen, till exempel uppsikt, gräsklippning, rensning och trädbeskärning. Skötseln gör att ekosystemtjänsterna kan utvecklas bättre och får längre varaktighet, om den utförs på rätt sätt.

Drift
Driften i förvaltningsprocessen. Illustration: Jenny Lilja/Boverket
Att tänka på vid genomförande av drift:
  • Engagera och kompetensutveckla driftspersonalen.
  • Använd rätt verktyg och undvik bekämpningsmedel som kan skada fel organismer.
  • Variera skötseln så att biologisk mångfald gynnas.

Engagera och kompetensutveckla driftspersonalen

Vid driften av området behövs kunskap om vilka skötselåtgärder som är lämpliga för olika typer av grönska och gröna lösningar och när dessa ska genomföras.

Engagerad och kunnig driftspersonal är ofta den viktigaste faktorn för en lyckad skötsel och uppsikt. Personalen blir mer engagerad om de har fått medverka vid utformningen av de gröna lösningarna och om de är fullt på det klara med vad som ska uppnås, vem som gör vad och hur, när och varför åtgärderna ska utföras. Utbildningsinsatser kan behöva genomföras återkommande, eftersom det över åren sker ett utbyte av personal.

Använd rätt verktyg och undvik bekämpningsmedel som kan skada fel organismer

Olika verktyg och maskiner kan påverka vegetationen på olika sätt. Till exempel ger en röjsåg eller trimmer med lina en trasig snittyta, som torkar ut vegetationen mer än ett skärande verktyg. Det kan vara bra om syftet är att ta bort sly, men är inte så lämpligt för exempelvis slåtter av ängsväxter. En bred gräsklippare kan göra att klippningen går snabbare, men kan samtidigt göra det svårare att köra runt och spara mindre bestånd av blommande örter eller att komma mellan träd och buskar utan att skada dem.

Undvik att använda sådana bekämpningsmedel som skadar fler växt- eller djurarter än de som verkligen utgör ett problem.

En varierad skötsel gynnar biologisk mångfald

Biologisk mångfald gynnas av att skötseln är varierad på olika ställen på tomten. Exempelvis kan vissa delar av en gräsyta lämnas för att växa fritt, medan andra klipps. Ris och nedfallna grenar och löv kan få ligga kvar i delar av buskage och i skogsdungar. Förslagsvis kan områden som ändå är svåra att underhålla och sköta tillåtas att utvecklas mer fritt.

Några åtgärder för att öka biologisk mångfald

Flera organisationer har gett ut information om enkla åtgärder för att öka biologisk mångfald på fastigheten. Nedan finns länkar till några publikationer:

  • Pollinera Sverige har tips om vad man kan göra för att gynna pollinerare. De har också listor med växter som är viktiga för pollinerare. Ta del av länk till Pollinera Sverige under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information" 
  •  Information om hur du kan bygga en fladdermusholk finns på Naturhistoriska riksmuseets webbplats. Länk till webbplatsen finns under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information". 
  • Information om hur du bygger en fågelholk, och vilka typer av holkar som passar olika fågelarter finns på Naturhistoriska riksmuseets webbplats.Länk till webbplatsen finns under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej