Typer av ekosystemtjänster

Internationellt och nationellt är ekosystemtjänsterna definierade och indelade i fyra olika grupper utifrån vilken funktion de har. Dessa grupper kallas försörjande, reglerande, kulturella och stödjande ekosystemtjänster. Här ges en kort presentation av vilka ekosystemtjänster som finns och vilken betydelse de har för den byggda miljön.

Läs mer om de olika ekosystemtjänsterna under respektive rubrik genom att klicka på rutorna nedan.

Boverket har också tagit fram ikoner för 22 olika ekosystemtjänster med korta tillhörande texter. Du kan hitta ikonerna och ladda ned dem under Relaterad information.

Naturvårdsverket har tagit fram en förteckning över vilka ekosystemtjänster som finns i Sverige och vilka typer av områden som skapar olika tjänster. Läs mer i Naturvårdsverkets rapport Ekosystemtjänstförteckning med inventering av dataunderlag som du hittar under "Relaterad information".

Stödjande tjänster – förutsättningar för ekosystemtjänster

Försörjande ekosystemtjänster – produkter från naturen

Reglerande ekosystemtjänster – klimatanpassning och god miljö

Kulturella ekosystemtjänster – hälsa och välmående

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej