På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv och åtgärder i samhällsbyggnadsprocessen

Granskad:

I samhällsplaneringen är det viktigt att bidra till att förebygga brott och främja trygghet i offentliga rum och i människors närmiljöer. I samhällsplaneringsprocessens alla steg kan åtgärder planeras som bidrar till att främja trygghet och till att motverka brott. 

Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Det är en demokratisk rättighet att kunna vistas i det offentliga rummet och i sin närmiljö utan att bli utsatt för brott eller känna sig otrygg på grund av rädsla för att bli utsatt för brott.

I regeringens nationella målsättning Tillsammans mot brott (skr. 2016/17:126) betonas vikten av att brottsförebyggande och trygghetsskapande aspekter ska beaktas i såväl fysisk planering som i hela samhällsbyggnadsprocessen. Ta del av skrivelsen Tillsammans mot brott under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Boverkets definition av trygghet kopplad till fysiska miljöer

Boverket har tagit fram en definition av trygghet kopplad till fysiska miljöer: "Trygghet är den känsla som utlöses när individen tolkar en fysisk miljös utformning och användning genom att sinnesintryck kombineras med såväl egna erfarenheter, som med andra individers eller mediers beskrivningar av risken för att utsättas för brott eller hotfulla situationer. "

Vägledning om att arbeta med trygghetsaspekter i planeringsprocessen

På Boverkets webbplats finns en vägledning om hur man kan arbeta med trygghetsaspekter i planeringsprocessen. Vägledningen innehåller exempel på arbetsätt och åtgärder i samhällsbyggnadsprocessens alla delar.

Samhällsbyggnadsprocessen är mer vidsträckt än enbart planprocess och bygglovsprocess enligt plan- och bygglagen. Det gäller inte minst medborgardialog före ett formellt planläggningsskede, liksom förvaltning eller användning av till exempel bostadsbyggnad efter slutbesked och inflyttning. Samhällsbyggnadsprocessen omfattar generellt sett betydligt fler aktörer än planprocessen och bygglovsprövning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen