På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Teman

Granskad:

Här presenteras så kallade teman, ämnen som omfattar flera delar av plan- och bygglagen.

Medborgardialog

Detta tema handlar om medborgardialog vid planering. Här kan du till exempel ta del av erfarenheter och exempel från kommuner som arbetar med medborgardialog.

Godstransporter i fysisk planering

En gågata med lastbil parkerad utanför affär

Detta tema handlar om hur planeringen av godstransporter kan få en tydligare roll i den fysiska planeringen.

Brott och otrygghet

En upplyst park.

Detta tema innehåller information om brottsförebyggande och trygghetskapande perspektiv och åtgärder i samhällsbyggnadsprocessen.

Parkering – ett effektivt verktyg för hållbar stadsutveckling

Bilar, vykelparkering och bebyggelse

Detta tema handlar om varför parkering för cykel och bil kan vara en viktig del i kommunens arbete med att skapa en mer hållbar stadsutveckling

Ekosystemtjänster i den byggda miljön

Stadsodling

Detta tema handlar om varför och hur vi kan arbeta med ekosystemtjänster och på så sätt skapa en både mer hållbar och en bättre livsmiljö.

Riksintressen

Fyra personer vandrar längs kullerstensgator i en kulturmiljö bland röda och vita trähus. Foto: Anders Järkendal/Scandinav

Detta tema innehåller en beskrivning av riksintressesystemet, om vilka olika roller inblandade myndigheter har samt hur riksintressena ska hanteras i den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen (PBL).

Hälsa, säkerhet och risker

transport och bebyggelse

Denna vägledning handlar om tillämpning av plan- och bygglagen med hänsyn till människors hälsa, säkerhet, och risken för olyckor, översvämning och erosion.

Industribuller

Flygplats

Denna vägledning fungerar som ett kunskapsstöd för lagstadgade hänsynstaganden till industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder.

Kulturvärden

Gatubild med äldre byggnader. Foto: Franz Feldmanis

Läs om begreppet kulturvärde, olika typer av kulturmiljöunderlag samt relevanta lagars relation till varandra.

Nationella mål

Två personer tittar ut över en stad på natten. Foto: Johnér bildbyrå/Michael Jönsson.

Detta tema innehåller information om de nationella målen.

Rivningsavfall

Rivning av byggnad. FotThomas Adolfsén/Scandinavo

Detta tema innehåller vägledning om rivningsavfall inom ramen för Plan- och bygglagen. Läs bland annat om vilka åtaganden du som byggnadsinspektör, byggherre eller kontrollansvarig har.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen