Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyhet 1 maj 2020: Lagändring i PBL för tillfälliga vårdbyggnader

Granskad:
Detta är en äldre nyhet

Tänk på att detta är en äldre nyhet och att lagen eller förordningen kan ha ändrats ytterligare efter att nyheten publicerades.

Regeringen har beslutat om undantag från plan- och bygglagen, PBL, för tillfälliga vårdbyggnader och vissa tillhörande åtgärder till följd av sjukdomen covid-19. De nya reglerna trädde ikraft den 1 maj 2020 men gäller för åtgärder som vidtagits från och med den 15 mars 2020. Nu finns vägledning till reglerna för undantagen på PBL kunskapsbanken.

Riksdagen har genom beslut om ändring i plan- och bygglagen, PBL, gett regeringen ett bemyndigande att föreskriva om undantag från vissa bestämmelser i PBL med anledning av spridningen av en samhällsfarlig sjukdom. Regeringen har även beslutat om en förordning med sådana undantag avseende tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19. De nya reglerna trädde ikraft den 1 maj 2020 men gäller för åtgärder som vidtagits från och med den 15 mars 2020. På PBL kunskapsbanken finns nu en vägledning till undantagen för tillfälliga vårdbyggnader och vissa tillhörande åtgärder. Där kan du bland annat läsa om vad förordningen innehåller, vilka åtgärder som är undantagna från krav på lov och vad som ses som tillfällig vårdbyggnad.

Mer information

Ta del av länk till vägledningen under rubriken "på PBL kunskapsbanken" i Relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen