Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyhet 1Januari 2022: Lagändring i PBL om klimatdeklarationer

Granskad:
Detta är en äldre nyhet

Tänk på att detta är en äldre nyhet och att lagen eller förordningen kan ha ändrats ytterligare efter att nyheten publicerades.

1 januari 2022 ändrades plan- och bygglagen, PBL, när det gäller vad som krävs för att få slutbesked. Anledningen till ändringen i PBL var att det infördes en ny lag och en ny förordning om klimatdeklaration för byggnader samma datum. Boverket har utfärdat föreskrifter till den nya lagen och förordningen och dessa trädde också i kraft 1 januari 2022.

För att få slutbesked krävs det att byggherren visar att byggnaden har klimatdeklarerats eller gör sannolikt att det inte finns någon skyldighet att lämna in en klimatdeklaration.

De nya bestämmelserna gäller för byggnader där bygglov har sökts 1 januari 2022 eller senare.

Syftet med de nya reglerna är att minska klimatpåverkan från byggskedet.

De nya bestämmelserna innebär bland annat följande för byggherrar:

 • Det krävs att en klimatdeklaration upprättas vid uppförande av vissa byggnader.
 • Om klimatdeklaration krävs ska den lämnas in till Boverket.
 • Den som deklarerat får en bekräftelse från Boverket på att en klimatdeklaration har lämnats in.
 • Byggherren ska lämna in bekräftelsen till byggnadsnämnden för att få ett slutbesked.
  I Boverkets handbok om klimatdeklaration kan du läsa om vilka byggnader som ska klimatdeklareras och hur det går till att göra en klimatdeklaration.

Klimatdeklaration – en handbok

Enligt Boverkets uppfattning innebär lagändringen bland annat följande för byggnadsnämnderna:

 • Byggnadsnämnden ska ta ställning till om byggnaden omfattas av krav på klimatdeklaration.
 •   I lovbeslutet kan det vara lämpligt att ha med en allmän upplysning om kravet på klimatdeklaration.
 • Vid det tekniska samrådet ska byggnadsnämnden gå igenom och klarlägga behovet av klimatdeklaration.
 • Av startbeskedet ska det framgå att en bekräftelse på att byggnaden har klimatdeklarerats är en sådan handling som ska lämnas in till nämnden inför slutbeskedet.
 • Vid slutsamrådet ska byggnadsnämnden gå igenom förutsättningarna för att ge slutbesked. Om byggnaden omfattas av krav på klimatdeklaration ska det tas upp under slutsamrådet.
 • Innan byggnadsnämnden ger slutbesked ska nämnden kontrollera att en bekräftelse om att byggnaden har klimatdeklarerats har lämnats in till nämnden.
 • Om en bekräftelse inte har lämnats in kan byggnadsnämnden ge ett intermistiskt slutbesked i avvaktan på att byggherren gör det. Det är lämpligt att det framgår av beslutet hur lång tid byggherren har på sig att lämna in bekräftelsen.
 • När bekräftelsen har lämnats in till byggnadsnämnden kan nämnden ge slutbesked.
 • Byggnadsnämnden ska inte själv inhämta en bekräftelse från Boverkets register, ta ställning till om klimatdeklarationen uppfyller kraven på innehåll eller invänta Boverkets kvalitetskontroll av deklarationen.


På följande sidor kan du läsa mer om vad lagändringen innebär för byggnadsnämnden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen