Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyhet 1 januari 2016: Färdigställandeskydd krävs inte för bygglovsbefriade åtgärder

Granskad:
Detta är en äldre nyhet

Tänk på att detta är en äldre nyhet och att lagen eller förordningen kan ha ändrats ytterligare efter att nyheten publicerades.

Ändring av lagen om färdigställandeskydd som trädde i kraft 1 januari 2016 innebar att färdigställandeskydd inte krävs  för bygglovsbefriade åtgärder

Färdigställandeskydd krävs inte för åtgärder som undantagits från krav på bygglov enligt 9 kap 4-4c §§ PBL. Dessa åtgärder har tidigare inte varit undantagna från krav på färdigställandeskydd, men nämnden har inte haft något ansvar för att granska om ett sådant finns vid beslut om startbesked. (lagen om färdigställandeskydd 2 §)

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avtal om färdigställandeskydd som har ingåtts före ikraftträdandet. (övergångsbestämmelserna p. 2)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen