Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändringar i lag och förordning

Granskad:

Boverket beskriver här viktiga lag- och förordningsändringar som skett sedan 2015. Det är framförallt i plan- och bygglagstiftningen men även i annan lagstiftning som har betydelse för tillämpningen av plan- och bygglagen.

Innehållet består av nyheter som publicerats i PBL kunskapsbanken i samband med att reglerna trätt i kraft. Tänk på att lagstiftningen kan ha ändrats flera gånger och att nyhetssidan är skriven utifrån det som gällde när ändringen skedde.

En sammanställning av lagändringar av betydelse för översiktsplaneringen har även tagits fram.
Lagändringar av betydelse för översiktsplanering

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen