Nyhetsarkiv Flyktingsituationen

 • Nyhet, Nya föreskrifter och allmänna råd för tillfälliga anläggningsboenden

  Den 1 juli börjar nya föreskrifter och allmänna råd att gälla för tillfälliga anläggningsboenden, ATA.

 • Nyhet, Webbseminarium 16 juni Nya regler från Boverket

  Torsdagen den 16 juni kl. 09.30 bjuder Boverket in till ett webbseminarium om kommande föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga anläggningsboenden och om ändringar i Boverkets byggregler, BBR.

 • Remiss, Regler för tillfälliga anläggningsboende nu på remiss

  Boverket har tagit fram förslag på föreskrifter och allmänna råd för att förtydliga tillämpningen av de undantag för tillfälliga anläggningsboenden som finns i plan- och byggförordningen sedan 1 juli 2016.

 • Nyhet, Fler frågor och svar om flyktingsituationen

  Boverket får in många frågor som rör flyktingsituationen. Frågorna med svar finns publicerade på berörda sidor i en speciell flik som heter "Frågor och svar". Samtliga Frågor och svar finns även publicerade i fliken på sidan Flyktingsituationen 2016.

 • Nyhet, Byggregler hem för ensamkommande flyktingbarn

  Hem för ensamkommande flyktingbarn i form av hem för vård och boende, HVB, eller liknande verksamhet berörs inte av den ändring som gjordes i plan- och byggförordningen från årsskiftet som avser tillfälliga anläggningsboenden. Det innebär att ordinarie byggregelverk gäller för hem för ensamkommande flyktingbarn.

 • Nyhet, Vägledningstexter om ändrade regler för tillfälliga anläggningsboenden

  Boverket har tagit fram vägledningstexter om ändrade regler för tillfälliga anläggningsboenden. Syftet med texterna är att underlätta för kommuner och byggherrar att tillämpa förordningsändringen.

 • Nyhet, Webbseminarier

  Den 12 februari klockan 14.00 bjuder vi in till ett webbseminarium om de ändrade reglerna i plan- och byggförordningen kring tillfälliga anläggningsboenden.

 • Nyhet, Boverkets arbete med flyktingssituationen

  Boverket arbetar med att ta fram vägledning till byggherrar och kommuner om hur ändringen den 1 januari 2016 i plan-och byggförordningen (2011:338) kan tillämpas. Vägledningen är planerad att publiceras på PBL kunskapsbanken med start under februari.

 • Nyhet, Regeringen har beslutat om ändring i plan- och byggförordningen

  För att underlätta etableringen av tillfälliga anläggningsboenden ändras plan- och byggförordningen (2011:338), PBF från årsskiftet 2016.

 • Nyhet, Domar med koppling till anläggningsboende

  Två mål har avgjorts i Mark- och miljööverdomstolen. De handlar om skillnaden mellan "ändrad användning som innebär väsentligt annat ändamål" och "ändrad användning".

Sidansvarig: Webbredaktionen