Flyktingsituationen 2016

Här presenterar Boverket relevanta domar. Ta del av domarna i sin helhet i Relaterad information under rubriken Dokument.

Mark- och miljööverdomstolen Dom 2015-12-15  (Mål nr P 1565-15)

Målet avser föreläggande enligt PBL(2010:900) att söka bygglov för ändrad användning av byggnad. Frågan i målet är huruvida verksamheterna Bed and Breakfast/vandrarhem och asylboende är så olika verksamhetstyper att det därmed är fråga om ett sådant väsentligt annat ändamål som avses i 9 kap. 2 § 3 a PBL. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, började med att ta ställning till vad asylboende är till sin karaktär. Asylboende är en tillfällig verksamhet som syftar till att erbjuda en asylsökande ett tillfälligt boende i avvaktan på att frågan om asyl ska avgöras, syftet är ej varaktigt boende. Domstolen finner att asylboende definitionsmässigt kan beskrivas som tillfällig vistelse och närmast är att likställa med boende på hotell, vandrarhem eller camping. MÖD ansåg att asylboende inte skiljer sig från den tidigare verksamheten Bed & breakfast/vandrarhem och kräver inte bygglov.

Mark- och miljööverdomstolen Dom 2015-12-15 (Mål nr P 5105-15)

Målet avser föreläggande om rättelse avseende användning av byggnad samt beslut att ta ut sanktionsavgift enligt PBL(2010:900). Frågan är främst om det krävs bygglov för att ändra användningen från hotell till asylboende enligt 9 kap. 2 § 3 a PBL. Fastigheten i fråga har beteckningen H1 i detaljplanen som avser användning för hotell och restaurang. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, finner att asylboende till sin karaktär är en tillfällig verksamhet vars syfte är att erbjuda en asylsökande ett tillfälligt boende i avvaktan på att frågan om asyl ska avgöras, syftet är ej varaktigt boende. Domstolen finner att asylboende definitionsmässigt kan beskrivas som tillfällig vistelse och närmast är att likställa med boende på hotell, vandrarhem eller camping. Slutsatsen är att byggnaden inte tagits i anspråk för ett väsentligt annat ändamål som kräver bygglov samt att den ändrade användningen likställs med hotell och därmed inte strider mot detaljplanen. Eftersom MÖD finner att bygglov inte krävs finns inte heller fog för att pröva om det föreligger förutsättningar för att bevilja bygglov eller att ta ut sanktionsavgift.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej