Flyktingsituationen 2016

Här har Boverket samlat information kring vårt arbete med flyktingsituationen. På sidorna finns vägledningstexter, frågor och svar, rättsfall samt länkar till webbseminarium. Sidorna uppdateras inte.

Nyhetsarkiv Flyktingsituationen

Ta del av nyheter om flyktingsituationen och hur Boverket arbetar med frågan.

Byggregler för tillfälliga anläggningsboenden

Vägledningen avser de anpassningar och avsteg som plan- och byggförordningen tillåter för tillfälliga anläggningsboende.

Webbseminarier

Ta del av de webbseminarium som Boverket sänt angående flyktingsituationen.

Bygglov för tillfälliga anläggningsboenden

Har kan du läsa om tidsbegränsat bygglov och prövning av bygglov vad gäller tillfälliga anläggningsboenden.

Bostadsändamål och olika typer av tillfällig vistelse

Boverket beskriver begreppen bostadsändamål och olika typer av tillfällig vistelse.

Varaktighetskriteriet

Boverket beskriver varaktighetskriteriet i fråga om anläggningsboenden och evakueringsboenden.

PBL och sekretess

Här kan du läsa mer om de formkrav i plan- och bygglagen som kan kollidera med offentlighets- och sekretesslagen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej