Planering för ökad och säker cykling

Boverket har fått i uppdrag att ta fram en samling lärande exempel på hur kommuner, regioner och andra aktörer har lyckats föra in cykling i samhällsplaneringen på ett framgångsrikt sätt. Under genomförandet ska vi samråda med Svenska Cykelstäder och relevanta myndigheter. Uppdraget ska rapporteras till Näringsdepartementet senast den 31 mars 2018.

Flicka på cykel. Foto: Scandinav
Foto: Scandinav

Cykling har fått en allt större betydelse i samhällsplaneringen, men kan ges ännu högre prioritet. Samtidigt behöver cykling som val av transportmedel vara säkert.

Hur planerar du för cykling i din kommun eller region? Har du något lärande exempel kring hela resan-perspektivet eller känner du till något innovativt exempel som du gärna vill dela med dig av? Kanske även bra tips på processer och samverkansformer i Sverige och i andra länder? I så fall hör gärna av dig till oss!

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej