Utbildning om PBL

Inom regeringsuppdraget PBL Kompetens tar Boverket fram flera utbildningar. Dels sammanhållna grundutbildningar i PBL för tjänstemän på länsstyrelse eller kommun och för förtroendevalda, dels fortsättnings- och ämnesutbildningar för alla aktörer som är involverade i PBL-processen.

Syftet med utbildningarna är att öka kunskapen och att bidra till att förutsättningarna för att plan- och bygglagen tillämpas lika i hela landet ökar.

Ta del av webbutbildningarna här eller via en länk i "Relaterad information".

Nya utbildningar

Boverkets PBL kompetens erbjuder i samverkan med Länsstyrelsen under våren 2018 en ny utbildning speciellt riktad till jurister som hanterar PBL-ärenden på länsstyrelserna.

PBL för länsjurister

  • Göteborg 21-22 mars 2018 Plats: Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Stockholm 5-6 april 2018 Plats: Länsstyrelsen Stockholm.

Ny på jobbet som byggnadsinspektör
Välkommen till en 2-dagars introduktionsutbildning med Boverkets PBL kompetens:

  • 18-19 April Stockholm, Mornington Hotel
  • 24-25 April Malmö, Studio Meetingpoint.

Du hittar program och anmälan i "Relaterad information". 

Pilotutbildningar

Webbutbildningen "Att arbeta med PBL" – som ger en gemensam överblick – kompletteras nu med grundutbildningar för olika roller; "Ny på jobbet som detaljplanehandläggare", "Ny på jobbet som lovhandläggare" och "Ny på jobbet som byggnadsinspektör". För dessa tre utbildningar genomfördes under hösten 2017 pilotkurser där deltagarna har fått ge direkt respons på materialet. Nu arbetar vi med att utforma digitalt tillgängliga kurser som kan genomföras enskilt eller i grupp oavsett var du befinner dig. Arbetet pågår under 2018 samtidigt som vi utvecklar kurser för fler kategorier – strategiska planerare och administratörer.

Håll utkik efter nya webbutbildningar här på webbplatsen! Du hittar dem via länken i "Relaterad information". 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej