PBL-nätverk

Boverket ska aktivt verka för att utveckla och upprätthålla PBL-nätverk och delta i träffar som till exempel Lantmäteriet, länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting anordnar.

Boverket ska också, enligt regeringsuppdraget, använda sina kontakter via nätverk till att fånga upp utbildningsbehov och att identifiera behov av anpassning av den utbildning som genomförs till särskilda grupper av mottagare.

Årlig nationell nätverksträff

Boverket har tidigare arrangerat en årlig nätverksträff och avsikten är att ordna en träff under 2017. 2015 skedde detta på de så kallade Plattformsdagarna och 2016 anordnades PBL-dagen. Plattformsdagarna hade fokus på hållbar stadsutveckling och PBL-dagens fokus var nätverkande och erfarenhetsutbyte vad gäller PBL:s tillämpning. Läs mer om PBL-dagen och ta del av dokumentation i menyn.

Folk i grupp diskuterar
Diskussioner om ett nationellt utvecklingsprojekt, PBL dagen 2016. Foto: Hans Ekestang
Tjejer som skriver på ipad
Diskussioner där svar skulle skickas till scenen via surfplattor, PBL-dagen 2016. Foto: Hans Ekestang
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej