Hur kan digitalisering och ny teknik hjälpa oss att skapa hållbara samhällen?

Hur kan kommuner ta sig an digitalisering och ny teknik i den fysiska planeringen och vad krävs av planeringsprocessen? Boverket har fått medel från Tillväxtverket för att under hösten 2017 genomföra tre framtidsverkstäder inom temat Smarta städer och regioner.

Klipp från film om famtidsverkstad i Uppsala.
Klicka på bilden för att komma till Boverkets filmer på YouTube från framtidsverkstaden i Uppsala. Film: Blackbox/Boverket

De kommuner som kommer att medverka är:

  • Uppsala den 11 oktober 2017
  • Karlskrona den 9 november 2017
  • Malmö den 27 november 2017

Syfte

Framtidsverkstäderna syftar till att inspirera till nya sätt att tänka och agera i planeringsprocessen. Genom olika övningar  kommer en för kommunen aktuell utmaning i den fysiska planeringen att belysas. Denna utmaning fungerar som motor för att konkretisera hur planeringsprocessen kan utvecklas för att möta den snabba utvecklingen inom digitalisering och ny teknik, vilka konsekvenserna kan vara och vilka hinder och risker som kan finnas.

Avsikt

  • Vi vill blicka mot framtiden och tänka nytt och innovativt kring vilka möjligheter digitalisering och ny teknik kan ge
  • Vi vill aktivera och synliggöra arbetet med hur digitaliseringen och teknikutvecklingen kan komma in i den översiktliga planeringsprocessen
  • Vi vill tillhandahålla verktyg som ger stöd för detta i den fysiska planeringen
  • Vi vill samla lärdomar, summera och skapa ny kunskap utifrån olika aktörers erfarenheter.

Mål

Dessa framtidsverkstäder ska landa i konkreta förslag till utvecklade arbetsmetoder för att möta och ta sig an teknikutveckling och digitalisering i den fysiska planeringen.

Stöd från Tillväxtverket

Med finansiering från Tillväxtverket
Illustration: Tillväxtverket

Boverket har fått medel från Tillväxtverket för att under hösten 2017 genomföra tre framtidsverkstäder inom temat Smarta städer och regioner.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej