Plattformens möten

Samarbete behövs för att främja en hållbar stadsutveckling. Regeringsuppdraget - att skapa en plattform för hållbar stadsutveckling - innebär att Plattformen ska tillhandahålla mötesplatser, såväl befintliga som nya för hållbar stadsutveckling.

Boverket samordnar uppdraget som genomförs på lika villkor med Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket.

Plattformen ska bidra till samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte på lokal, regional och nationell nivå. Den ska möta städernas, tätorternas och stadsregionernas olika förutsättningar och behov för att driva på hållbar utveckling. Plattformen ska även utgöra ett processtöd för de regionala strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsutveckling.

Plattformsdagar 7 - 8 december på Malmö Live

Målet för årets plattformsdagar var att formulera grundläggande villkor för människors rätt att bo i en hållbar stad. Under två dagar diskuterades bostadsfrågan och villkoren för människors rätt att bo i en hållbar stad. Deltagarna medverkade i en dialog som resulterade i ett medskick till bland annat den av regeringen utsedda delegationen för Agenda 2030. Villkor som även sprids och bearbetas vidare genom Plattformen för hållbar stadsutvecklings arbete.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej