En digital mötesplats för hållbara städer är på plats

Inom ramen för regeringsuppdraget att upprätta en plattform för hållbar stadsutveckling, har Boverket tecknat ett avtal om utveckling av webbplatsen Hållbar stad. Webbplatsen drivs av Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes.

Avtalet reglerar en gemensam webblösning för plattformen och den befintliga portalen "Hållbar stad", länk finns i relaterad information. Boverket är samordnad beställare för myndigheterna Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket vilka samverkar på lika villkor i regeringsuppdraget.

Egen yta för Plattformen på Hållbar stad

ArkDes ansvarar för webbplatsen Hållbar Stad samt att utveckla och underhålla denna. Tillsammans med myndigheterna i regeringsuppdraget ska ArkDes publicera nyheter och information om plattformsuppdraget på den yta som Hållbar stad tillhandahåller för plattformen.

Redaktionella möten halvårsvis reglerar formerna för publicering. Myndigheterna i regeringsuppdraget ansvarar för det redaktionella och tematiska informationsinnehållet. Plattformen på Hållbar stad blir en gemensam kanal och kontaktyta i regeringsuppdraget. Se länk under "Relaterad information".

Plats för informationsutbyte

På den digitala mötesplatsen kan information utbytas på varierande sätt: exempelvis webbsända seminarier, konferensinformation, forskningsresultat, länkar till andra plattformar och testbäddar. Här kan även kunskaps- och lärandestöd till aktörer som arbetar med insatser för hållbar stadsutveckling med finansiering från olika strukturfondsprogram kopplas.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej