Samarbete för ett bättre liv i staden!

De ansvariga myndigheterna Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikverket och Tillväxtverket  ska också inhämta synpunkter från en rad andra myndigheter och aktörer:

 • länsstyrelserna
 • Folkhälsomyndigheten
 • Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)/Movium
 • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
 • Statens meteorologiska- och hydrologiska institut (SMHI)
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys)
 • Trafikanalys
 • Transportstyrelsen
 • Verket för innovationssystem (Vinnova)
 • Riksantikvarieämbetet
 • Statens centrum för arkitektur och design
 • Statens konstråd
 • aktörer med samordningsansvar för det regionala tillväxtarbetet
 • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)
 • andra relevanta aktörer

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej