Planering för ökad och säker cykling

Boverket har haft ett uppdrag att ta fram en samling lärande exempel på hur kommuner, regioner och andra aktörer har lyckats föra in cykling i samhällsplaneringen på ett framgångsrikt sätt. Under genomförandet har vi samrått med Svenska Cykelstäder och relevanta myndigheter. Uppdraget rapporterades till Näringsdepartementet den 28 mars 2018.

Flicka på cykel. Foto: Scandinav
Foto: Scandinav

Cykling har fått en allt större betydelse i samhällsplaneringen, men kan ges ännu högre prioritet. Samtidigt behöver cykling som val av transportmedel vara säkert.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej