Allmännyttan finns i de flesta kommuner

Enligt SCB uppgick det allmännyttiga bostadsbeståndet år 2016 till sammanlagt 822 000 lägenheter. De allra flesta av lägenheterna fanns i flerbostadshus.

Under åren 2014 och 2015 ökade det allmännyttiga bostadsbeståndet, enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 2017. Detta som ett resultat av den samlade effekten av försäljningar, inköp, nybyggnationer och rivningar. Åren före 2014 minskade det allmännyttiga bostadsbeståndet. Under 2016 har beståndet åter minskat, men minskningen med 1 600 bostäder, beror numera delvis på att kommunerna säljer för att bygga nytt.

Förändringarna i beståndet skiljer sig åt mellan kommunerna och kommungrupperna. Allmännyttans andel av kommunens lokala bostadsmarknad varierar också mycket. På mindre orter kan det allmännyttiga bostadsbolaget vara den dominerande aktören, medan man på större orter idag arbetar aktivt för att sprida bostadsbeståndet till privata fastighetsägare. De tidigare så vanliga ombildningarna till bostadsrätter har dock gått ner på en jämförelsevis låg nivå de senaste åren.

Majoriteten av rikets 290 kommuner har ett eller flera allmännyttiga bostadsbolag. Enligt kommunerna tillhandahålls de allmännyttiga lägenheter av ett eller flera bostadsaktiebolag i 251 kommuner och i 33 kommuner av en allmännyttig stiftelse. Det är 11 kommuner som har båda formerna. I 17 kommuner har de uppgett att de helt saknar ett allmännyttigt bostadsbolag.

I fördjupningsfliken redovisas svaren på ett urval av frågorna.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej