Bostadsmarknaden i regioner och kommuner

Boverkets analyser av svaren från bostadsmarknadsenkäten görs dels på riksnivå, dels utifrån en indelning av landets 290 kommuner i 7 grupper. Kommunerna delas in utifrån folkmängd, och geografisk placering i förhållande till en högskola eller en större stad.

Storstadsregioner

Storstockholm

Gruppen Storstockholm består av Stockholms läns samtliga 26 kommuner, där Stockholms stad är störst med drygt 930 000 invånare. Minst är Nykvarn med cirka 10 000 invånare. Sammanlagt har Storstockholm en folkmängd på drygt 2,2 miljoner, och utgör cirka 20 procent av Sveriges totala befolkning.

Storgöteborg

Storgöteborg består av 13 kommuner, belägna nära Göteborgs stad. Gruppen ska inte förväxlas med Västra Götalands län som består av 49 kommuner. Största kommunen är Göteborgs stad med cirka 550 000 invånare, och minst är Öckerö kommun med närmare 13 000.

Stormalmö

Den sista av de 3 storstadsregionerna är Stormalmö, som utgörs av 12 kommuner. Störst bland gruppens kommuner är Malmö stad med cirka 320 000 invånare. Minst är Skurups kommun med drygt 15 000 invånare.

Högskolekommuner

Högskolekommuner med fler än 75 000 invånare

I den större av de 2 grupperna med högskolekommuner ingår exempelvis Uppsala och Linköping kommun. Totalt är det 17 kommuner som har högskola eller universitet och fler än 75 000 invånare.

Högskolekommuner med färre än 75 000 invånare

I gruppen med högskolekommuner med färre än 75 000 invånare återfinns kommuner som Kalmar och Varberg. Gruppen innehåller sammanlagt 14 kommuner spridda över hela landet.

Övriga kommuner

Övriga kommuner med fler än 25 000 invånare

Vid sidan om storstadsregionerna och högskolekommunerna återstår 2 grupper med landets övriga kommuner. I gruppen med fler än 25 000 invånare ingår sammanlagt 34 kommuner.

Övriga kommuner med färre än 25 000 invånare

I den sista kommungruppen hittar vi resterande 174 kommuner, alla med en folkmängd under 25 000. Gruppen i sin helhet utgör cirka 20 procent av landets totala folkmängd, vilket är jämförbart med gruppen Storstockholm.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej