Bostadsmarknadsenkäten 2016 i korthet

Med hjälp av underlag från landets 290 kommuner kan Boverket presentera en unik och sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2016 och 2017. I år har samtliga kommuner besvarat enkäten. I länklistan nedan hittar du sammanställningar på nationell nivå, länkar till regionala analyser och öppna data på kommunnivå. 

Bostadsmarknaden 2016-2017 i åtta punkter

  • Av landets 290 kommuner bedömer 240 att det råder underskott på bostäder på marknaden. Det är 57 kommuner fler än i 2015 års bostadsmarknadsenkät.
  • Situationen är särskilt ansträngd för grupper som är nya på bostadsmarknaden, så som unga och nyanlända, men även för äldre som vill flytta till en mer tillgänglig bostad.
  • Det allmännyttiga bostadsbeståndet ökar igen för andra året i rad efter en längre tids minskning.
  • Under år 2015 ombildades endast 168 allmännyttiga lägenheter till bostadsrätter. Det skedde inga ombildningar i Storstockholm, som de senare åren har sålt av ett stort antal allmännyttiga bostäder.
  • 272, eller 94 procent, av landets kommuner bedömer att det finns underskott på bostäder för nyanlända. Kommunerna återfinns i alla kommungrupper, såväl storstadsregioner som i grupper med mindre folkmängd.
  • Ungdomars svårigheter på bostadsmarknaden har förvärrats ytterligare, med 245 kommuner som uppger att det råder underskott på bostäder jämfört med 219 i förra årets enkät.
  • Cirka 50 procent av kommunerna har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen under gångna eller nuvarande mandatperioden. En tydlig ökning jämfört med tidigare år.
  • Dryga häften av landets kommuner har någon form av förtursystem för bostäder.

Vem gör vad?

Boverkets roll

Boverkets logotyp

Boverket administrerar bostadsmarknadsenkäten, analyserar kommunernas svar samt publicerar analyser och öppna data från undersökningen.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsernas logotyp

Länsstyrelserna har kontakt med kommunerna i samband med undersökningen och kvalitetssäkrar kommunernas svar.

Kommunernas roll

Allmän logotyp för myndigheter

Kommunerna besvarar bostadsmarknadsenkäten.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej