Bostadsplanering

Bostadsmarknaden och våra boendevillkor ändras hela tiden och Boverket följer denna utveckling. För att få in bra underlag skickar vi varje år ut en enkät till kommunerna, vars resultat blir en lägesrapport över läget på bostadsmarknaden. Vi gör också prognoser över bostadsbyggandet. Vi genomför även analyser av boendevillkoren för speciella grupper inom befolkningen och analyser av hur fastighetsägare fördelar lediga bostäder.

Bostadsmarknaden

Familj lastar av släp. Foto: Scandinav

Boverket gör analyser och prognoser om utvecklingen på bostadsmarknaden. Myndigheten kan därmed ge tidiga signaler om hur tillgång och efterfrågan på bostäder utvecklar sig i landet.

Kommunernas verktyg

Lomma strandstad. Foto: Peter Kroon

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar tillväxten och välfärden. Planeringen för att utveckla boendet är en viktig del i kommunens strategiska arbete.

Regionala bostadsmarknadsanalyser 2016

Byggande av flerbostadshus. Foto: Franz Feldmanis

Länsstyrelserna gör regionala analyser av bostadsmarknaden. Det syftar bland annat till att vara ett underlag för kommunerna i arbetet med boendeplanering.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej