Obligatorisk ventilationskontroll

I Boverkets energideklarationsregister redovisas vissa uppgifter om OVK-besiktningar. Statistiken indikerar att många OVK-besiktningar visar anmärkningar.

Tillsynen av obligatorisk ventilationskontroll, OVK, görs av kommunerna och det finns ingen samlad statistik på hur många OVK-besiktningar som görs under ett år eller hur många byggnader i landet som saknar utförd kontroll inom rätt intervall. I Boverkets register för energideklarationer registreras dock uppgifter om genomförda OVK-besiktningar i de energideklarationer som lämnas in. Registret innehåller alltså endast uppgifter för de byggnader som har energideklarerats.

Här redovisas uppgifter från de energideklarationer som har kommit in till Boverket under 2016, uppdelade på tre byggnadskategorier.

En- och tvåbostadshus

Totalt har 817 energideklarationer med uppgifter om utförd OVK inkommit gällande en- och tvåbostadshus. 362 av dessa OVK har anmärkningar på ventilationssystemen, vilket motsvarar 44 procent. Dock är trenden positiv när det gäller antal anmärkningar på ventilation i jämförelse mot resultat år 2015 med 60 procent. Statistiken avser utförda förstabesiktningar.

Många en- och tvåbostadshus fick alltså dåligt resultat från den första OVK-kontrollen. Byggherren eller byggnadens ägare torde ha nytta av OVK-besiktningen i eventuella tvister med entreprenören om att åtgärda bristerna under garantitiden.

Flerbostadshus

Totalt har 2 022 energideklarationer med uppgifter om utförd OVK inkommit gällande flerbostadshus. 555 av dessa OVK har anmärkningar, vilket motsvarar 29 procent och är exakt samma som resultat år 2015. Statistiken avser både förstabesiktningar och återkommande kontroller.

Lokalbyggnader inklusive skol- och vårdbyggnader

Totalt har 2 952 energideklarationer med uppgifter om utförd OVK inkommit gällande lokalbyggnader, inklusive skol- och vårdbyggnader. 768 av dessa OVK har anmärkningar, vilket motsvarar 26 procent och är något sämre resultat mot år 2015 med 24 procent. Statistiken avser både förstabesiktningar och återkommande kontroller.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej