Vill du bli intygsgivare?

Är du road av bostadsprojekt och har kunskaper om fastighetsförvaltning, byggverksamhet, fastighetsrätt och företagsekonomi eller fastighetsekonomi? Då kan ett uppdrag som intygsgivare vara något för dig.

Som intygsgivare granskar du ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar och bedömer om tilltänkta bostadsprojekt är ekonomiskt hållbara. Intygsgivare granskar och intygar även planer för kooperativa hyresrättsföreningar. Uppdraget som intygsgivare är ansvarsfullt och kräver att du arbetar med omsorg och har ett gott omdöme.

Skadeståndsansvar

Intygsgivare har också ett skadeståndsansvar och vanlig tioårig preskription gäller. Skadeståndsskyldighet förutsätter att intygsgivaren har åsidosatt sina skyldigheter antingen med uppsåt eller av oaktsamhet, på så sätt att skada uppstått som inte är bagatellartad. Skadeståndskrav kan ställas dels av den aktuella bostadsrättsföreningen, dels av den enskilde bostadsrättshavaren.

Till din hjälp finns bland annat Boverkets nya allmänna råd om ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar (EKKO - BFS 2017:7) som trädde i kraft den 1 oktober 2017. En ny vägledning till de allmänna råden kommer att publiceras som en digital handbok under våren 2018. Under en övergångsperiod kan den äldre vägledningen i publikationen Allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2, som är en tryckt skrift, användas i vissa delar parallellt med de nya råden. Du hittar de nya allmänna råden och den äldre publikationen under "Relaterad information" i menyraden.

Det behövs fler intygsgivare för att möta marknadens behov och Boverket välkomnar därför nya ansökningar om att få bli behörig intygsgivare. För en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökanden.

Ansök direkt till Boverket

Du som vill bli intygsgivare ska ha dokumenterade kunskaper både i fastighetsrätt och i antingen företagsekonomi eller fastighetsekonomi. Du behöver också ha kunskaper om byggverksamhet och fastighetsförvaltning.

Du ska ansöka om behörighet som intygsgivare, direkt till Boverket, på en särskild ansökningsblankett. Boverket prövar sedan din ansökan och om du bedöms ha tillräckliga kunskaper för att bli intygsgivare får du behörighet som intygsgivare upp till tre år. Därefter kan du ansöka om förlängning av din behörighet.

Som intygsgivare är du inte anställd av Boverket. Intygsgivare arbetar självständigt och har ett personligt ansvar för sina uppdrag. Boverket är tillsynsmyndighet för intygsgivares verksamhet.

Tillsammans med ansökningsblanketten ska du skicka in

  • en styrkt meritförteckning (en person ska intyga att meriterna stämmer med namnunderskrift, namnförtydligande och kontaktuppgifter)
  • kopior av relevanta betyg och anställningsintyg
  • skriftliga referenser med adress och telefonnummer till referenspersonerna

Skicka din ansökan till:
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej