Presentation av förordning och förslag till föreskrifter om nära-nollenergibyggnader

Den 12 januari bjöd Boverket in till en presentation av förordning och förslag till föreskrifter om nära-nollenergibyggnader. För att se sändningen i efterhand klickar du på länken i "Relaterad information".

Regeringen beslutade den 8 december om en ändring i plan- och byggförordningen, PBF. Ändringen medför att det övergripande ramverket för nära-nollenergibyggnader är definierat.

Boverket har tagit fram förslag på tillämpningsföreskrifter till förordningen i form av en ändring av Boverkets byggregler, BBR, ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BEN, samt ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader, BED.

Den ändrade förordningen träder i kraft den 1 april 2017 och målsättningen är att de första tillämpningsföreskrifterna ska finnas framme till samma datum.

Remissen på förslagen skickades ut under vecka 3 och finns tillgänglig på Boverkets webbplats.

Förordningen finns i "Relaterad information". Där hittar du också länkar till mer information om nära-nollenergibyggnader.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej