Webbseminarier och webbsändningar

Här hittar du aktuella webbseminarier från Boverket.

Klimatpåverkan och klimatanpassning i översiktsplanen

Flerbostadshus vid vatten och grönområde. Foto: Mikael Svensson /Scandinav

Den 30 november klockan 14.00 bjöd Boverket in till ett webbseminarium på cirka en timme. Sändningen handlar om hur kommuner kan jobba inom den fysiska planeringen för att åstadkomma en positiv eller neutral klimatpåverkan samt vara förberedd på ett förändrat klimat genom att klimatanpassa.

Planera för friluftsliv i vardagen

Tre personer sitter och tittar ut över bebyggelse. Foto: IBL bildbyrå

Den 16 november klockan 14.00 bjuder Boverket in till ett webbseminarium på en timme. Sändningen handlar om den fysiska planeringens möjligheter för att skapa goda förutsättningar för friluftsliv och utevistelse i vardagen för att skapa en god folkhälsa.

Byggfrågor i fokus

Byggarbetare med ritningar rullade under armen. Foto: Johnér

Den 26 oktober arrangerade Boverket ett webbseminarium på cirka 1 timme om olika frågor för byggnadsnämnden som rör bygg- och tillsynsskedet.

Gestaltning och PBL

Arkitektkollage över bostadsområde. Foto: Scandinav

Den 25 oktober bjöd Boverket in till ett webbseminarium på cirka en timme. Sändningen handlar om framgångsfaktorer med stöd i PBL för att arbeta med arkitektur och gestaltning i syfte att skapa goda och hållbara livsmiljöer.

Webbseminarium med nyheter om detaljplanering, bygglov, anmälan och byggregler

Person håller i lagbok. Foto. Franz Feldmanis

Den 28 juni sände vi ett webbseminarium om lagändringar samt ändrade regler i Boverkets byggregler.

Gammalt och nytt om tidsbegränsade bygglov

Modulhusbygge. Foto: Scandinav

Tisdagen den 23 maj bjöd Boverket in till ett webbseminarium om nya regler för tidsbegränsade bygglov för bostadshus.

Webbseminarium om stöd för ökat byggande, renovering och energieffektivisering

Illustration av en stad med byggande och mycket annat. Illustration: Jan Olsson

Den 16 februari bjöd Boverket in till ett webbseminarium som handlar om de stöd som finns för att bland annat stimulera bostadsbyggandet.

Presentation av förordning och förslag till föreskrifter om nära-nollenergibyggnader

Nybyggnation i Annedal, Stockholm. Foto: Hans Ekestang

I samband med att Boverkets förslag till föreskrifter om nära-nollenergibyggnader skickades ut sände Boverket en presentation av föreslagna ändringar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej