Diariet har alla handlingar

Ett diarium är ett register där myndighetens ärenden registreras. Ett ärende kan till exempel vara ett överklagande, ett remissyttrande, en förfrågan eller en ansökan om bidrag. I diariet registreras alla handlingar som kommer in till Boverket.

I Boverkets webbdiarium kan du söka på ärenden från år 2007 och framåt. För varje ärende visas bland annat vad ärendet handlar om, när det kom in och vem som är handläggare. Om du vill få tillgång till handlingar i ärendet kontaktar du Boverkets registratur.

Offentlighetsprincipen ger insyn

Det finns regler som styr hur myndigheter ska diarieföra sina handlingar. Syftet är att det ska framgå vilka allmänna handlingar som finns i enlighet med offentlighetsprincipen, det vill säga att ge allmänheten möjlighet till insyn i och överblick över myndighetens handlingar.

En allmän handling är oftast offentlig, det vill säga att vem som helst får ta del av den. Uppgifter i allmänna handlingar som skyddas av offentlighets- och sekretesslagen får dock normalt inte lämnas ut.

Kostar det något att få en kopia?

Det är alltid gratis att läsa handlingar hos Boverket, men om du vill ha kopior betalar du en avgift enligt avgiftsförordningen (1992:191). Enligt den förordningen ska en myndighet ta ut en avgift för kopior på handlingar som omfattar 10 sidor eller fler. För 10 sidor betalar du 50 kronor, varje sida därutöver kostar två kronor. Nio sidor eller färre är gratis.

I "Relaterad information" hittar du kontaktinformation och länkar till aktuella lagar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen