Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (595)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
4656/20172017-09-21BeredningBodens kommun

Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Björkdungens Förskola om- och tillbyggnad

4655/20172017-09-21Sekretessbelagd
4654/20172017-09-21BeredningLomma kommun

Beslut om bildandet av Naturreservat Öresundsparken, Lomma kommun

4653/20172017-09-21BeredningSändlista

Direktupphandling, datauttag äldres boende och boendeekonomi

4643/20172017-09-21BeredningEda kommun

Ansökan om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande (SFS 2016:364)

4642/20172017-09-21BeredningUpplands Väsby kommun

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

4640/20172017-09-20BeredningÄlmhults komm

Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Utemiljö - Ryfors skola

4639/20172017-09-20BeredningUppsala kommun

Fråga om rumshöjd på vind

4637/20172017-09-21BeredningTrafikverket

Remiss, ny järnväg i Maland del av Maland och Tunadalsspåret, Sundsvalls kommun

4636/20172017-09-21BeredningHagfors kommun

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

Sidansvarig: Webbredaktionen