Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (314)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
239/20182018-01-16BeredningSolna stad

Beslut om Råstasjöns naturreservat, Solna stad

238/20182018-01-15BeredningLunds kommun

Fråga om hisskrav

237/20182018-01-17BeredningKarlstad kommun

Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Zakrisdals förskola

236/20182018-01-18BeredningFreinetskolan Mimer ekonomisk förening

Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Freinetskolan Mimers skolgård och förskolegård

235/20182018-01-18BeredningHope Stiftelsen

Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552), Hope Stiftelsen

234/20182018-01-18BeredningPersonuppgift

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

233/20182018-01-18BeredningHSAB, Hissbesiktningar i Sverige AB

För kännedom, Utredning om olycka i rulltrappa på Strängnäs station

232/20182018-01-18BeredningRegion Östergötland

Fråga om bostadsanpassning

231/20182018-01-18BeredningPersonuppgift

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

230/20182017-12-28AvslutadNevenius Ingenjörsbyrå AB

Fråga om God bebyggd miljö, mål

Sidansvarig: Webbredaktionen