Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (1314)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
3026/20182018-04-19BeredningStockholms Stad, Exploateringskontoret

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

3025/20182018-04-19BeredningInternt

Beslut om ändrad befattning, Olov Schultz

3024/20182018-04-18BeredningInternt

Arkitekturuppdrag H. Utveckla skolors och förskolors miljöer

3023/20182018-04-18BeredningInternt

Arkitekturuppdrag G. Utveckla vårdens miljöer

3022/20182018-04-18BeredningInternt

Arkitekturuppdrag F. Främja kvalitet i offentliga inköp och offentlig upphandling

3021/20182018-04-18BeredningInternt

Arkitekturuppdrag E. Följa och sprida rättsutvecklingen

3020/20182018-04-18BeredningInternt

Arkitekturuppdrag D. Vägleda kommuner och landsting

3019/20182018-04-18BeredningInternt

Arkitekturuppdrag C. Stödja länsarkitekterna

3018/20182018-04-18BeredningInternt

Arkitekturuppdrag B. Följa utvecklingen och ge stöd till ArkDes

3017/20182018-04-18BeredningInternt

Arkitekturuppdrag A. Samordna statliga myndigheters främjande-insatser

Sidansvarig: Webbredaktionen