Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (818)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
6591/20172017-11-17BeredningSändlista

Direktupphandling, Upphandlingskonsulttjänster 2018-1

6590/20172017-11-16BeredningVarbergs Bostad AB

Förfrågan om tillsyn, Energiexperts oberoende

6589/20172017-11-17AvslutadStufvenäs Gästgifveri AB

Direktupphandling, dagkonferens ekonomienheten

6588/20172017-11-16BeredningSkanska Rental

Fråga om besiktning av grindar

6587/20172017-11-16BeredningLänsstyrelsen i Östergötlands län

Remiss, rapport Fysisk planering och förorening av klorerade lösningsmedel

6586/20172017-11-13BeredningPersonuppgift

Fråga om hållbart och socialt entreprenörskap

6585/20172017-11-16BeredningStatskontoret

Enkät, Tillitsbaserad styrning i myndigheten

6584/20172017-11-16BeredningSIS

Remiss, Femårsöversyn - Brandsäkerhet. Fire dampers. Basic dimensions. Brandspjäll - Grundläggande mått

6583/20172017-11-16BeredningSIS

Remiss, Femårsöversyn - Brandsäkerhet. Fire dampers with hinged shutter. Brandspjäll - Luckbrandspjäll

6582/20172017-11-15BeredningMbrace

Direktupphandling, programledare webbseminarium 30 november

Sidansvarig: Webbredaktionen