Sök i webbdiariet

1093/2018

Ärenderubrik:
Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Förbättrad utemiljö Brännaskolan
Avsändare/ mottagare:
Härnösands kommun
Status för ärende:
Beredning
In/Ut datum:
2018-03-08
Organisation:
Styrmedel och fastighetsekonomi
Handläggare:
Kristina Engdahl
Tillbaka