Sök i webbdiariet

1085/2018

Ärenderubrik:
Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552), Torsö Skärgårdsskola 1061 3425
Avsändare/ mottagare:
Torsö Skärgådsskola ek för
Status för ärende:
Beredning
In/Ut datum:
2018-03-08
Organisation:
Styrmedel och fastighetsekonomi
Handläggare:
Paulina Dawody
Tillbaka