Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (432)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
2762/20172017-05-26BeredningSkellefteå kommun

Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552), Byskekolan, upprustning i omklädningsrum och duschar

2761/20172017-05-26BeredningSkellefteå kommun

Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Medleskolan, upprustning av utemiljö F-5

2760/20172017-05-26BeredningPersonuppgift

Anmälan OVK-behörighet

2759/20172017-05-26BeredningMölndals stad

Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552), Ombyggnad Almåsskolan

2758/20172017-05-26BeredningSäkerhetspartner Norden AB

Fråga om utrymning

2757/20172017-05-24BeredningSwedac

Remiss, upphävande av STAFS 2000:10

2756/20172017-05-24BeredningBKB, Brandkonsultbyrån

Fråga om Krav på avskiljning av trappor i höga loftgångshus

2755/20172017-05-24BeredningNorsjö kommun

Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Spontanidrottsanläggning

2754/20172017-05-24BeredningJärvsö förskola

Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552), Renovering och ombyggnad Järvsö förskola

2753/20172017-05-24BeredningAlimak Hek AB

Fråga om CE-märkning

Sidansvarig: Webbredaktionen