Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (509)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
2266/20172017-04-25BeredningRamböll Sverige AB

Fråga om utförande, el

2265/20172017-04-25BeredningInternt

Bedömning om åtgärder enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

2264/20172017-04-25BeredningPersonuppgift

Förfrågan om antalet kommunalt ägda hyresrätter i Sverige under 1990-talet

2263/20172017-04-19BeredningKramfors kommun

Fråga om snölastzoners karta

2262/20172017-04-25BeredningNaturvårdsverket

Remiss, Ny nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program – Samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning

2261/20172017-04-25BeredningÅF Energy Management

Tillgodoräknandet av solel

2260/20172017-04-25BeredningSändlista

Direktupphandling, illustrationer

2259/20172017-04-25BeredningPersonuppgift

Anmälan om manipulation av register över energideklarationer

2258/20172017-04-25BeredningTrafikverket

Remiss, samråd angående projekt Ostlänken och delsträckan Sjösa-Skavsta

2257/20172017-04-25BeredningPersonuppgift

Ansökan om förlängning av behörighet att utfärda intyg angående ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar

Sidansvarig: Webbredaktionen