Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (543)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
1018/20172017-02-20BeredningSäkerhetspartner

Fråga om samlingslokal, utrymningskrav

1017/20172017-02-20Sekretessbelagd
1016/20172017-02-24BeredningFärgelanda kommun

Fråga om Utförande av bostadsanpassningar

1015/20172017-02-24BeredningPersonuppgift

Fråga om Bostadsanpassning, luftkonditionering

1014/20172017-02-24BeredningRiksdagens utredningstjänst

Fråga om Regler rörande kommunens boende för nyanlända

1013/20172017-02-23BeredningSMHI

Förstudieprojekt "Klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling"

1012/20172017-02-24BeredningSändlista

Direktupphandling, Förstudie telefoni

1011/20172017-02-23Sekretessbelagd
1010/20172017-02-23BeredningRäddningstjänsten Storgöteborg

Fråga om Automatisk dörröppnare i brandcellsgräns

1009/20172017-02-24BeredningLindfors, Mats

Synpunkter på Bygglov för solceller

Sidansvarig: Webbredaktionen