Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 754 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Får jag bygga? Får jag bygga?

  Behöver jag söka bygglov? I broschyren får du kortfattad information om vilka åtgärder som kräver bygglov och när du måste göra en anmälan. Om du har frågor ska du alltid vända dig till byggnadsnämnden i din kommun.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • En mer förutsägbar byggprocess En mer förutsägbar byggprocess

  Boverket har haft i uppdrag från regeringen att lämna förslag om en förenklad process för kontroll av egenskaperna hos serietillverkade hus. Vi föreslår två alternativa lösningar som kan genomföras var och en för sig eller tillsammans.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet Tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet

  Boverket har fått i uppdrag att utreda tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet. Boverket ska utreda behovet av ändringar i regelverket eller andra styrdokument så att energihushållningskravet vid nybyggnad uppfylls i större omfattning. I uppdraget ingår även att, vid behov, föreslå lämpliga sanktionsmöjligheter när energihushållningskravet inte uppnås.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Digitala detaljplaner Digitala detaljplaner

  Boverket anser att det behövs en reglering av den tekniska utformningen av nya detaljplaner. Boverket föreslår därför bland annat att det i plan- och bygglagen införs en reglering av att informationen som hör till detaljplanen och planbeskrivningen ska finnas i elektronisk form.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Länsstyrelsernas användande av digital teknik Länsstyrelsernas användande av digital teknik

  Det senaste året har länsstyrelserna fortsatt utveckla gemensamma system för att göra planeringsunderlag digitalt tillgängligt, men det finns fortfarande svårigheter i att utveckla effektiva e-tjänster för plan- och byggärenden mellan kommun och länsstyrelse. Det konstaterar Boverket i en rapport till regeringen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5
 • Aktuella planeringsfrågor Sverige 2017 Aktuella planeringsfrågor Sverige 2017

  I denna rapport presenteras kortfattat hur Sverige styr och planerar den fysiska miljön, aktuella planeringsfrågor samt hur plan- och bygglagen har tillämpats under perioden.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Delårsrapport 2017 Delårsrapport 2017

  Varje år görs ett delårsbokslut för de första sex månaderna som redovisas för regeringen i en delårsrapport.

 • Beräkning av behovet av nya bostäder till 2025 Beräkning av behovet av nya bostäder till 2025

  Rapporten innehåller en reviderad beräkning över hur många nya bostäder som kan komma att behövas i landet fram till och med 2025.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Skolans nya plats i staden Skolans nya plats i staden

  Syftet med rapporten är att undersöka hur kommunerna anpassar planeringen av grundskolor till skolvalet och konkurrensen från friskolorna, i kombination med stadsbyggnadsprinciperna.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Partiella hyreskontrakt Partiella hyreskontrakt

  Boverket har på regeringens uppdrag utrett möjligheterna till och förutsättningarna för ett system med partiella hyreskontrakt.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice