Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 6 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Bättre plats för arbete Bättre plats för arbete

  Boken beskriver kvalitetskrav och arbetsmetoder för att nå uppsatta mål för miljö, hälsa och säkerhet vid arbetsplanering. Boverket i samarbete med Naturvårdsverket, Räddningsverket och Socialstyrelsen. Ny plan- och bygglag med webbaserad vägledning från och med 2 maj 2011.

  212,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Den måttfulla staden Den måttfulla staden

  Boken handlar om den lilla eller medelstora staden när den är som bäst. Varje stad har sina kvaliteter att värna om, men också vissa gemensamma drag som är värda att bevara.

  116,60 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Lågfrekvent buller i boendemiljön Lågfrekvent buller i boendemiljön

  Beskrivning, analys och sammanfattning av problemen med lågfrekvent buller i bostäder presenteras i rapporten.

 • Självdragsventilation Självdragsventilation

  I rapporten redovisas vilka krav som ställs samt hur ett sådant system ska dimensioneras. Nackdelar som kan finnas med självdrag beskrivs också.

 • Skydda ditt hus mot fuktskador Skydda ditt hus mot fuktskador

  En kunskapsöversikt med syfte att hjälpa byggherren att minimera risken för fuktskada. Förutom ekonomiska skador kan fuktskador leda till problem med inomhusmiljön och därmed med människors hälsa. Inget hus kan i praktiken göras helt fuktsäkert. Däremot kan risken för en fuktskada minimeras till en acceptabel nivå.

  127,20 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Vatten i detaljplan Vatten i detaljplan

  Observera att det allmänna rådet har upphört att gälla.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice