Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 755 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Boverkets indikatorer november 2016 Boverkets indikatorer november 2016

  En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden.

 • Formulera beslut och hantera överklaganden Formulera beslut och hantera överklaganden

  I rapporten konstaterar Boverket att behovet av vägledning är omfattande och utifrån det har ett antal vägledningstexter skrivits till PBL kunskapsbanken på Boverkets webbplats.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Begränsad skyldighet att underrätta och rätt att överklaga enligt plan- och bygglagen Begränsad skyldighet att underrätta och rätt att överklaga enligt plan- och bygglagen

  Boverket har tagit fram ett förslag om begränsning av byggnadsnämndens skyldighet att underrätta om ansökningar om förhandsbesked och lov och om rågrannars rätt att överklaga kommunala beslut enligt plan- och bygglagen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Legislation Legislation

  Nu finns en lättillgänglig engelsk översättning av plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen på Boverkets webbplats.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Ibland räcker inte ens de här Ibland räcker inte ens de här

  Boverkets Kreditgaranti kan var ett verktyg för att öka tryggheten vid finansieringen. Garantin finns för att underlätta för både byggherrar och bankerna att komma igång med nya projekt.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid
 • Var byggdes det? Var byggdes det?

  I detta kunskapsunderlag har vi kartlagt hur mycket olika kommuner har byggt i förhållande till den starka befolkningsökningen perioden 2005–2015 och hur många bostäder som hade behövt byggas om bostadsutbudet skulle ha matchat denna befolkningsökning.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Länsstyrelsernas användande av digital teknik Länsstyrelsernas användande av digital teknik

  Rapporten visar att länsstyrelserna har flera pågående projekt där övergången till digital teknik är i fokus. Men det finns fortfarande svårigheter i att utveckla effektiva e-tjänster mellan kommun och länsstyrelse.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Delårsrapport 2016 Delårsrapport 2016

  Varje år görs ett delårsbokslut för de första sex månaderna som redovisas för regeringen i en delårsrapport.

 • Tillgänglighet i studentbostäder Tillgänglighet i studentbostäder

  Boverket har utrett konsekvenser av att ta bort tillgänglighetskraven i studentlägenheter.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Uppföljning av stöd för innovativt byggande Uppföljning av stöd för innovativt byggande

  Boverket har utvärderat effekterna och resultatet av det statliga stödet för innovativt byggande av bostäder för unga. Stödet hade totalt 50 miljoner kr att fördela under åren 2013-2015.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice