Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 767 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar

  Boverket har fått i uppdrag att klarlägga behovet av och föreslå de lag- och förordningsändringar som behövs till följd av linbaneförordningen. Boverkets rapport innehåller förslag till ändringar i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Årsredovisning 2016 Årsredovisning 2016

  I årsredovisningen redovisar Boverket sitt arbete under 2016. Under året genomförde myndigheten många olika typer av uppdrag och uppgifter och några exempel på genomförd verksamhet kan du läsa i årsredovisningen.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid
 • Allmännytta samt hyreslagstiftning Allmännytta samt hyreslagstiftning

  Rapporten avser att svara på två uppdrag till Boverket. Dels ett ”stående” uppdrag att följa de allmännyttiga bolagen, dels ett regeringsuppdrag enligt regleringsbrevet till Boverket för 2016 att följa förändringar i hyreslagstiftningen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • EU och bostadspolitiken 2016 EU och bostadspolitiken 2016

  Bostadsfrågorna seglar upp på flera håll inom EU-samarbetet. I den här rapporten beskriver Boverket hur bostadsfrågorna just nu utvecklas i EU:s olika politikområden.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Plattform för hållbar stadsutveckling 2016 - året som gått Plattform för hållbar stadsutveckling 2016 – året som gått

  Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapporterar med tidning. En tidning följer med plattformens årsrapportering till regeringen.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid
 • Plattform för hållbar stadsutveckling - årsrapport för 2016 Plattform för hållbar stadsutveckling – årsrapport för 2016

  Den tredje årsrapporten för Plattform för hållbar stadsutveckling innehåller en redovisning av de aktiviteter som genomförts under 2016. Därutöver beskrivs myndigheternas mål för arbetet samt inriktning och prioriteringar för 2017. En översiktlig analys av Plattformens funktion ingår också.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid
 • En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet

  Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet bör göras. Boverket anser att utgångspunkten vid beräkningar av det framtida bostadsbyggnadsbehovet ska vara demografiska förändringar, det vill säga hushållsförändringar.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

  Slutrapporten är en sammanställning och redovisning av hur arbetet med regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) har bedrivits.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Ekosystemtjänster i staden Ekosystemtjänster i staden

  För en hållbar utveckling av städer och tätorter är det viktigt att utveckla naturens ekosystemtjänster, som ger oss människor en mängd viktiga tjänster, alldeles gratis. Det kan exempelvis handla om skydd mot översvämningar, behagligare temperaturer i städerna, pollinering eller naturvärden som skapar turism.

 • Trångboddheten i storstadsregionerna Trångboddheten i storstadsregionerna

  Rapporten kartlägger trångboddheten i flerbostadshus i Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice