Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 751 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner Utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner

  Boverket har utvärderat byggnadsnämndernas tillämpning av bestämmelserna om tidsfrister för handläggning av ärenden om förhandsbesked, lov och anmälan.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Uppföljning av investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler Uppföljning av investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler

  Denna rapport beskriver hur investeringsbidraget har fördelats under åren 2005-2016 och visar att det denna period, precis som tidigare, varit ett mycket högt söktryck på bidragsmedlen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Rusta utemiljön vid skola och förskola Rusta utemiljön vid skola och förskola

  Nu kan du som enskild aktör eller kommun som bedriver skolverksamhet söka statligt stöd för att rusta upp skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. Ladda ner affischen som beskriver stödet.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar

  Boverket har fått i uppdrag att klarlägga behovet av och föreslå de lag- och förordningsändringar som behövs till följd av linbaneförordningen. Boverkets rapport innehåller förslag till ändringar i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Årsredovisning 2016 Årsredovisning 2016

  I årsredovisningen redovisar Boverket sitt arbete under 2016. Under året genomförde myndigheten många olika typer av uppdrag och uppgifter och några exempel på genomförd verksamhet kan du läsa i årsredovisningen.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid
 • Allmännytta samt hyreslagstiftning Allmännytta samt hyreslagstiftning

  Rapporten avser att svara på två uppdrag till Boverket. Dels ett ”stående” uppdrag att följa de allmännyttiga bolagen, dels ett regeringsuppdrag enligt regleringsbrevet till Boverket för 2016 att följa förändringar i hyreslagstiftningen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • EU och bostadspolitiken 2016 EU och bostadspolitiken 2016

  Bostadsfrågorna seglar upp på flera håll inom EU-samarbetet. I den här rapporten beskriver Boverket hur bostadsfrågorna just nu utvecklas i EU:s olika politikområden.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Plattform för hållbar stadsutveckling 2016 - året som gått Plattform för hållbar stadsutveckling 2016 – året som gått

  Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapporterar med tidning. En tidning följer med plattformens årsrapportering till regeringen.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid
 • Plattform för hållbar stadsutveckling - årsrapport för 2016 Plattform för hållbar stadsutveckling – årsrapport för 2016

  Den tredje årsrapporten för Plattform för hållbar stadsutveckling innehåller en redovisning av de aktiviteter som genomförts under 2016. Därutöver beskrivs myndigheternas mål för arbetet samt inriktning och prioriteringar för 2017. En översiktlig analys av Plattformens funktion ingår också.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid
 • En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet

  Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet bör göras. Boverket anser att utgångspunkten vid beräkningar av det framtida bostadsbyggnadsbehovet ska vara demografiska förändringar, det vill säga hushållsförändringar.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice