Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 751 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Digitala detaljplaner Digitala detaljplaner

  Boverket anser att det behövs en reglering av den tekniska utformningen av nya detaljplaner. Boverket föreslår därför bland annat att det i plan- och bygglagen införs en reglering av att informationen som hör till detaljplanen och planbeskrivningen ska finnas i elektronisk form.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Länsstyrelsernas användande av digital teknik Länsstyrelsernas användande av digital teknik

  Det senaste året har länsstyrelserna fortsatt utveckla gemensamma system för att göra planeringsunderlag digitalt tillgängligt, men det finns fortfarande svårigheter i att utveckla effektiva e-tjänster för plan- och byggärenden mellan kommun och länsstyrelse. Det konstaterar Boverket i en rapport till regeringen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5
 • Aktuella planeringsfrågor Sverige 2017 Aktuella planeringsfrågor Sverige 2017

  I denna rapport presenteras kortfattat hur Sverige styr och planerar den fysiska miljön, aktuella planeringsfrågor samt hur plan- och bygglagen har tillämpats under perioden.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Delårsrapport 2017 Delårsrapport 2017

  Varje år görs ett delårsbokslut för de första sex månaderna som redovisas för regeringen i en delårsrapport.

 • Beräkning av behovet av nya bostäder till 2025 Beräkning av behovet av nya bostäder till 2025

  Rapporten innehåller en reviderad beräkning över hur många nya bostäder som kan komma att behövas i landet fram till och med 2025.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Skolans nya plats i staden Skolans nya plats i staden

  Syftet med rapporten är att undersöka hur kommunerna anpassar planeringen av grundskolor till skolvalet och konkurrensen från friskolorna, i kombination med stadsbyggnadsprinciperna.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Partiella hyreskontrakt Partiella hyreskontrakt

  Boverket har på regeringens uppdrag utrett möjligheterna till och förutsättningarna för ett system med partiella hyreskontrakt.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

  Regeringen har under åren 2014-2016 avsatt 30 miljoner kronor att fördela i stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. Nu har projektet publicerat sin slutrapport.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Hushållens boendeekonomi 2015 med prognos för 2018 Hushållens boendeekonomi 2015 med prognos för 2018

  Rapporten innehåller en genomgång av hushållens disponibla inkomster, boendeutgifter, konsumtionsutrymme och andelen av den disponibla inkomsten som går till boendeutgifter.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Buller och bostadsbyggande Buller och bostadsbyggande

  Denna rapport handlar om uppföljning av förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 vardagar
Sidansvarig: Publikationsservice