Boverkets publikationer

Tipsa någon om den här sidan.

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 767 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Delårsrapport 2017 Delårsrapport 2017

  Varje år görs ett delårsbokslut för de första sex månaderna som redovisas för regeringen i en delårsrapport.

 • Beräkning av behovet av nya bostäder till 2025 Beräkning av behovet av nya bostäder till 2025

  Rapporten innehåller en reviderad beräkning över hur många nya bostäder som kan komma att behövas i landet fram till och med 2025.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Skolans nya plats i staden Skolans nya plats i staden

  Syftet med rapporten är att undersöka hur kommunerna anpassar planeringen av grundskolor till skolvalet och konkurrensen från friskolorna, i kombination med stadsbyggnadsprinciperna.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Partiella hyreskontrakt Partiella hyreskontrakt

  Boverket har på regeringens uppdrag utrett möjligheterna till och förutsättningarna för ett system med partiella hyreskontrakt.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

  Regeringen har under åren 2014-2016 avsatt 30 miljoner kronor att fördela i stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. Nu har projektet publicerat sin slutrapport.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Hushållens boendeekonomi 2015 med prognos för 2018 Hushållens boendeekonomi 2015 med prognos för 2018

  Rapporten innehåller en genomgång av hushållens disponibla inkomster, boendeutgifter, konsumtionsutrymme och andelen av den disponibla inkomsten som går till boendeutgifter.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Buller och bostadsbyggande Buller och bostadsbyggande

  Denna rapport handlar om uppföljning av förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 vardagar
 • Underlag till nationell arkitekturpolicy Underlag till nationell arkitekturpolicy

  Underlaget omfattar en sammanställning och analys av olika processer samt dokument som kommuner använder sig av för att främja god arkitektur och hållbara stadsmiljöer.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 vardagar
 • Urban Density Done Right Urban Density Done Right

  Densification is not only about building housing. It is also about creating a good built environment for the people who live, work and spend time in the city. Supplementation is intended to create added value, while at the same time making good use of existing values and qualities.

  112,36 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Regional fysisk planering i utveckling - fyra exempel Regional fysisk planering i utveckling – fyra exempel

  Den regionala nivån spelar en viktig roll i en väl fungerade planeringskedja. Boverket vill i inspirationsskriften ”Regional fysisk planering i utveckling – fyra exempel” lyfta vikten av samverkan och dialog för att nå framgång i arbetet samt visa på vilken roll regionerna kan ha i processen.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice