Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2012

Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2012
Utgivningsår:
2012
Antal sidor:
126
ISBN (tryck):
978-91-87131-02-8
ISBN (PDF):
978-91-87131-03-5
254,40 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, 2012 innehåller tre delar; läsanvisningar med frågor och svar om OVK, föreskrifter och allmänna råd från Boverket samt utdrag ur plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Detta är den tredje utgåvan av regelsamlingen. De senaste ändringarna i reglerna om funktionskontroll är ett resultat av den nya plan- och bygglag som trädde i kraft år 2011.

Regelsamlingen ger en överblick över de bestämmelser som gäller för byggnadens ägare, funktionskontrollanten och för kommunens byggnadsnämnd.

Sedan regelsamlingen kom ut 2012 har OVK 2 getts ut, se länk i "Relaterad information". Plan- och bygglagen och Plan- och byggförordningen har ändrats, se länkar i "Relaterad information".

Sidansvarig: Publikationsservice