Regelsamling för byggande, BBR, 2012

Regelsamling för byggande, BBR, 2012
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
358
ISBN (tryck):
978-91-86827-40-3
ISBN (PDF):
978-91-86827-41-0

I regelsamlingen finns BBR 19 (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2011:26).

Regelsamlingen finns nu i en ny uppdaterad upplaga:

Regelsamling för byggande, BBR, 2015

Sidansvarig: Publikationsservice