Skydda ditt hus mot fuktskador

En kunskapsöversikt vid nybyggnad

Skydda ditt hus mot fuktskador
Utgivningsår:
1995
Antal sidor:
71
ISBN (tryck):
91-7147-749-7
127,20 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Hur många småhus som drabbas av fuktskador är dåligt känt. Däremot vet man att varje år drabbas cirka 50 000 småhus av vattenskador, orsakat av utströmmande vatten eller läckage från ledningssystem. Dessa vattenskador kostade totalt cirka 3 miljarder kronor år 2000.
 
Förutom ekonomiska skador kan fuktskador leda till problem med inomhusmiljön och därmed med människors hälsa. Inget hus kan i praktiken göras helt fuktsäkert. Däremot kan risken för en fuktskada minimeras till en ”acceptabel” nivå.
 
Avsikten med denna kunskapsöversikt är att hjälpa byggherren att minimera risken för fuktskada. Hänvisningar till de referenser som kunskapsöversikten baseras på finns för den som vill tränga djupare in i ämnet.
Sidansvarig: Publikationsservice