Skärpta utsläppskrav för fastbränslepannor och rumsvärmare

Nyhet,

Den 1 juli 2017 skärps kraven för utsläpp från byggnader med fastbränslepannor och rumsvärmare, som till exempel braskaminer. De skärpta kraven aktualiseras vid installering i ny eller befintlig byggnad, och vid byte till en annan panna eller rumsvärmare.

Vidare införs kraven på lägsta verkningsgrad, det vill säga vilken lägsta effektivitet som fastbränslepannorna och rumsvärmarna får ha. Ändringen innebär, enligt övergångsreglerna, att de äldre bestämmelserna får tillämpas i ytterligare ett år efter det att de ändrade reglerna trätt i kraft.

Men från och med den 1 juli 2018 ska de nya skärpta kraven tillämpas på ansökningar om bygglov och anmälningar som kommer in till byggnadsnämnden.

Boverket har haft ett återrapporteringskrav från regeringen att föreslå ändringar i byggreglerna för fastbränsleeldning, så att man snabbare lever upp till de krav som ställs i EU:s ekodesignreglering, som kommer att börja gälla 2020 för fastbränslepannor och 2022 för rumsvärmare.

Läs mer om de skärpta kraven i Boverkets byggregler, BBR avsnitt 6:741, fastbränsleeldning. Du hittar författningen med konsekvensutredning via länk i "Relaterad information". Det kommer också att lämnas mer information under Boverkets webbseminarium som sänds den 28 juni 2017.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej