Ökat samarbete för att nå miljömålen

Nyhet,

Boverket och andra myndigheter arbetar på flera sätt för att de olika målen i miljöpolitiken ska uppnås. Två regeringsuppdrag är aktuella. Det ena uppdraget handlar om att myndigheterna ska bistå Miljömålsrådet genom att genomföra samverkansåtgärder som ökar takten i miljömålsarbetet. Det andra uppdraget handlar om att analysera hur Boverket ska verka för att miljömålen ska nås samt att ta fram en fyraårsplan med åtgärder.

Boverket och de andra myndigheterna som är representerade i Miljömålsrådet har tagit fram ett antal samverkansåtgärder, som ska genomföras under året. Boverket har ett drivansvar för tre av dessa, och medverkar i ytterligare 14 av åtgärderna. De samverkansåtgärder som Boverket har drivansvar för handlar om Plattformen för hållbar stadsutveckling, Stadsmiljöavtal 2.0 och Barns och ungas miljöer.

Boverket och 23 andra myndigheter med ansvar för miljömålen har också fått i uppdrag av regeringen att analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för den egna verksamheten och att upprätta en plan med åtgärder för fyra år framåt. En delredovisning av hur arbetet går med miljömålen gjordes 1 mars 2016. Den visar att de flesta av miljömålen är relevanta för Boverkets verksamhetsområden.

Åtgärdsplanen för hur Boverket ska verka för att miljömålen nås ska vara upprättad senast 30 juni 2016.

Läs mer om hur Boverket arbetar med miljömålen via länken i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej