Ny byggbehovsprognos från Boverket

Publikation,

Boverket har gjort en ny byggbehovsprognos. Den visar att det under åren 2017-2025 behöver byggas 600 000 bostäder, medan den tidigare prognosen för åren 2016 -2025 pekade på ett behov på 710 000 bostäder. Det innebär dock att det behövs ett fortsatt högt bostadsbyggande.

En anledning till Boverkets revidering är att Statistiska centralbyrån, SCB, reviderat befolkningsprognosen i april 2017. Den nya befolkningsprognosen innebär en nedskrivning av rikets befolkningsutveckling, framför allt de närmaste åren. En annan anledning är att det under 2016 byggdes cirka 46 000 bostäder som nu räknas bort i den nya prognosen. Därför är Boverkets byggbehovsprognos nu något lägre än vad som redovisades i juni 2016.

Behovet av nya bostäder för de närmaste nio åren, 2017-2025, bedöms vara 600 000 medan den tidigare prognosen pekade på ett behov på 710 000 bostäder under en tioårsperiod (2016-2025). En stor del av de nya bostäderna, 322 000, bedöms behövas redan fram till 2020. Det innebär en genomsnittlig årlig produktionstakt på 80 500 nya bostäder. Bostadsbyggandet har ökat de senaste åren men byggtakten har ändå inte nått upp till de nivåer som behövts för att hålla jämna steg med befolkningsökningen.

Boverkets byggbehovsprognos 2017–2025

Tidsperiod Totalt Per år
2017–2020 322 000 80 500
2021–2025 278 000 55 600
2017–2025 600 000 66 700

Du hittar hela byggbehovsprognosen via länken i "Relaterad information".

Mer information

Boverkets presservice, telefon 0455-353170.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej