Hyresvärdars krav på blivande hyresgäster

Publikation,

Det finns ingen skillnad mellan vilka krav som privata och kommunala bostadsföretag ställer på sina blivande hyresgäster. Det finns snarare skillnader inom olika bostadsföretag i vilka villkor som ställs när människor ska hyra en bostad. Det konstaterar Boverket i en ny rapport samtidigt som undersökningen visar att en femtedel av hyresmarknaden har tuffa krav.

Boverket har kartlagt vilka krav och villkor som hyresvärdar ställer där närmare 400 bostadsföretag har intervjuats. Det är en av de största undersökningarna som gjorts på området. Boverket konstaterar att det inte finns någon skillnad på krav och villkor mellan allmännyttiga bostadsföretag och privata bostadsbolag. Alla bostadsföretag ställer krav på hyresgäster och kraven varierar mycket mellan olika bostadsföretag. En trend är att kraven på hyresgästerna generellt sätt lättar. Men de tuffaste kraven på inkomst, disponibel inkomst, få betalningsanmärkningar och skulder med mera finns på cirka en femtedel av hyresmarknaden.

Undersökningen visar också att det finns bostadsföretag som har höga inkomstkrav och andra som inte har några inkomstkrav alls. På samma sätt finns det hyresvärdar som godkänner personer med tillfällig anställning och som räknar till exempel barnbidrag som inkomst, och andra som inte gör det. Det är också vanligare bland de privata bolagen att inte ha några inkomstkrav alls.

Fler bostäder för svaga grupper

Boverkets ser ett behov av tydliga och transparenta uthyrningsregler. Det som betyder mest för resurssvaga hushåll är ett ökat bostadsbyggande, eventuellt med utökade subventioner för att skapa prisrimliga bostäder. Andra sätt att stödja svaga hushålls etablering på bostadsmarknaden är genom utökade bostadsbidrag och kommunala hyresgarantier som garanterar att hyran betalas.

Ta del av hela rapporten via länken i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej